Tilpasset design og planteplan


Fiks ferdig plan og alt du trenger av kunnskap og detaljer for å sette i gang! En gjennomtenkt planteplan kan spare deg for bomkjøp og feilslåtte beplantinger, og du får mine beste råd for opparbeidelse og vedlikehold med deg på veien. 


Alle planteplaner blir nøye komponert for å passe til nettopp din hage og dine preferanser. 

Jeg utarbeider design for både større og mindre områder.


Alle designtjenester inkluderer: 


  • Befaring (eventuelt bilder og digitale møter ved store avstander)
  • Enkel planskisse, der dette er relevant
  • Detaljert planteplan i målestokk og utregning av antall planter
  • Digitalt hefte med informasjon om utplanting, stell og vedlikehold samt bilder og beskrivelse av de ulike plantene som inngår


Priser fra kr. 9.500 inkl. mva, avhengig av størrelse og kompleksitet på beplantingen. 


Inspirasjonsmøte


Befaring eller digitalt møte. Tips og råd for deg som kun ønsker hjelp og inspirasjon til de "store linjene". Tema kan være: 


  • Forslag til planter som vil passe, basert på omgivelsene, lys- og jordforhold
  • Plassering av beplanting og/eller tilpassing til eksisterende hage/beplantning
  • Råd om opparbeidelse, etablering og vedlikehold

1 1/2 times varighet. Det kan være nyttig å ta notater underveis.  


Kr. 3.500 inludert mva. 

Ta kontakt, så ser vi på mulighetene til å skape din naturalistiske oase!